Nieuwe energiebesparende koelmachines

BRE-EFX streeft in onze reguliere bedrijfsvoering naar een duurzame en milieuvriendelijke werkomgeving. Afgelopen juni hebben wij daarom nieuwe koelmachines geplaatst die zijn voorzien van intelligent-free cooling. Door deze intelligent-free cooling verbruikt BRE-EFX ongeveer 7% minder aan stroom. 

Het schadelijke opwarmende effect van het koudemiddel in de nieuwste generatie koelmachines wordt uitgedrukt in het Global Warming Potential (GWP). Hoe lager dit getal, hoe kleiner het negatieve effect op de opwarming van de aarde. De koelmachines die nu zijn geplaatst bij BRE-EFX zijn voorzien van een koudemiddel waarmee de schadelijke uitstoot met een factor 4 wordt gereduceerd.

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt door BRE-EFX zeer serieus genomen. Met onder meer de aanschaf van deze koelmachines wordt één van de verbeterthema’s ondersteund.

Connectiviteit krijgt namelijk pas echt betekenis als het de dienstverlening van onze (maatschappelijke) klanten op een veilige, duurzame, prettige en milieuvriendelijke manier ondersteunt. Mede ingegeven door onze publieke en maatschappelijke aandeelhouders leveren wij dit daarom op een manier, waarbij maatschappelijk verantwoord ondernemen en (bedrijfseconomische) continuïteit hand in hand gaan.

De huidige relevante thema’s op het gebied van MVO zijn als volgt:

  1. Verminderen van de CO2 footprint van onze dienstverlening
  2. Vergroten medewerkers plezier / tevredenheid / betrokkenheid
  3. Verbeteren duurzaamheid in de relatie met onze belangrijkste leveranciers
  4. Intensiveren regionale maatschappelijk betrokkenheid
    Een voorbeeld hiervan is de BrabantRing.
nieuwe koelmachines BRE-EFX