SAMENWERKING BRE & GEMEENTE EINDHOVEN

Hoe zorg je voor een goede doorstroming van het verkeer in en rondom een grote stad? Met die vraag houden verkeersexperts van de gemeente Eindhoven zich dagelijks bezig. Daarbij maken zij steeds meer gebruik van digitale technologie én het glasvezelnetwerk van Breedband Regio Eindhoven (BRE).

De gemeente Eindhoven heeft zo’n 175 kruispunten met verkeerslichten. Deze kruispunten hebben verkeersregelinstallaties (VRI’s) die op afstand benaderbaar zijn. Zo kan bijvoorbeeld software worden ingeregeld en kunnen de verkeerslichten worden afgestemd op het verkeersaanbod. De laatste jaren werd duidelijk dat betere netwerkverbindingen noodzakelijk waren om gebruik te kunnen maken van nieuwe technologieën.

Verkeerslichten aansturen op afstand
Peter Scheepers, projectmanager ICT bij de gemeente Eindhoven, vertelt hoe dat zit. “De verkeersexperts van de gemeente Eindhoven moeten op ieder moment van de dag de VRI’s op afstand, bijvoorbeeld met een laptop op kantoor, kunnen benaderen. Er kan sprake zijn van een storing of de verkeerslichten moeten tijdelijk worden uitgeschakeld vanwege werkzaamheden. Ook worden er vaak kleine aanpassingen gedaan ter bevordering van de doorstroming van het verkeer.”

Alle VRI’s moeten vanaf de werkplek kunnen worden benaderd. Om dit snel en zonder fouten te doen zijn goede verbindingen nodig. Tot voor kort lagen er naar de meeste VRI’s koperlijnen met beperkte capaciteit. Deze verouderde verbindingen voldeden niet meer. Bovendien heeft de exploitant van deze lijnen aangekondigd de infrastructuur uit te faseren.

Naar een toekomstbestendig netwerk
Scheepers en zijn collega’s gingen daarom op zoek naar een toekomstbestendige oplossing. Het werd al snel duidelijk dat dat glasvezel moest zijn. En daarbij kwam BRE snel in beeld, zegt Scheepers. “We werken al langere tijd samen met BRE. Zij hebben bijvoorbeeld veel gemeentelijke gebouwen op glasvezel aangesloten. We zijn heel tevreden over hun dienstverlening en de betrouwbaarheid van het netwerk van BRE. Voor de VRI’s is die betrouwbaarheid doorslaggevend geweest in onze keuze voor hen.”

“We zijn er trots op dat we de gemeente Eindhoven helpen met dit ambitieuze project” zegt Teun van der Velden, operationeel manager van BRE. “Omdat het om publieke infrastructuur gaat hebben we gezocht naar een ideale mix van betrouwbaarheid, toekomstbestendigheid en kostenefficiëntie. Dat heeft geresulteerd in een combinatie van oplossingen die samen het netwerk vormen waarop de VRI’s zijn aangesloten. Dankzij onze fiber exchange EFX, waar netwerken van verschillende operators met elkaar koppelen, kunnen we eenvoudig per kruispunt de beste oplossing realiseren. Meestal is dat op basis van ons eigen netwerk maar als een andere provider al een aanwezigheid heeft die aan de eisen voldoet, maken we daar gebruik van. Dat scheelt ook in overlast van bijvoorbeeld graafwerkzaamheden.”

Een gigantische klus
Vanwege de omvang van het project is deze opgeknipt in fasen. “Het is een gigantische klus”, aldus Scheepers. “We zijn nu ongeveer twee jaar bezig en hebben 133 van de 175 VRI’s ‘verglaasd’ zoals dat heet. We zijn begonnen met de kruispunten die veel verkeersaanbod kennen én relatief eenvoudig aan te sluiten waren. De rustige, meer afgelegen kruispunten volgen als laatste. Het is mogelijk dat deze kruispunten op een andere manier worden verbonden, bijvoorbeeld met draadloze technologie, maar glasvezel verdient de voorkeur.”

BRE heeft gezorgd voor aanleg van de glasvezelkabels en installatie van bijbehorende apparatuur. “De technologie voor belichting, routing en beveiliging verzorgen we zelf”, zegt Scheepers. “BRE neemt het onderhoud op zich op basis van een beheer- en onderhoudscontract waarin precies is beschreven welke verantwoordelijkheden BRE draagt, hoe wordt omgegaan met storingen en welke dienstverlening BRE biedt. Dit geeft duidelijkheid en vertrouwen.”

Multifunctionele verkeerspleinen
Nu het merendeel van de VRI’s is verglaasd, is het tijd voor de verkeersexperts van de gemeente Eindhoven om nieuwe toepassingen te testen en uit te rollen. “Met de oude infrastructuur konden we de VRI’s inregelen, maar er was geen capaciteit voor meer functionaliteit. Zo konden we op de verkeerspleinen geen camera’s ophangen om verkeersstromen te monitoren en bij te sturen” zegt Leon van den Biggelaar, beleidsontwikkelaar en adviseur dynamisch verkeersmanagement bij de gemeente Eindhoven. “Nu dat wel kan, kunnen we beter werken aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad. Dat is wat mij betreft een grote verbetering.”

Door de capaciteit op het netwerk kunnen de kruispunten nu dienen als locatie waar bijvoorbeeld beveiligingscamera’s kunnen worden opgehangen. Van den Biggelaar: “Op de locaties van kruispunten met verkeerslichten vinden vaak ook andere activiteiten plaats. Bijvoorbeeld rondom het Philips Stadion, de treinstations of de periferie van uitgaansgebieden in de binnenstad. Dankzij de grotere capaciteit die de glasvezelverbindingen naar de VRI’s ons bieden, kunnen we de kruispunten ook gebruiken voor allerlei sensoren om de stad veiliger, leefbaarder en efficiënter te maken. Bij het gebruik van de camerabeelden voldoen we uiteraard aan alle eisen zoals die door de AVG (privacywet) worden gesteld.”

Van den Biggelaar is ook bezig met het testen van nieuwe toepassingen. “We experimenteren bijvoorbeeld met sensoren voor geluid. Lawaai rondom een verkeersplein is onprettig voor omwonenden. Het is goed mogelijk dat wij daar iets aan kunnen doen door de groentijden van verkeerslichten aan te passen. Dit soort toepassingen zullen we in de toekomst vaker zien. Ook verwacht ik dat verkeerslichten en voertuigen met elkaar gaan communiceren en dat we op basis van big data de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. Dat kan alleen met snelle en betrouwbare verbindingen.”