Op deze dag ging de migratie van kabeloperators officieel van start. Na goed plannen en een succesvolle informatiebijeenkomst hebben we al onze deelnemers en klanten ingelicht over de nieuwe weg die we samen zullen inslaan. In januari zullen zij aan de beurt zijn om te migreren.