In verband met het Coronavirus volgt BRE/EFX de gezondheidsadviezen van het RIVM zoals die al enkele weken van kracht zijn.

  • Wij werken zoveel mogelijk thuis, maar kunnen u op afspraak van dienst zijn op de Prof.Dr.Dorgelolaan. Wij heten u dan graag welkom op 1,5 meter afstand en wij schudden geen handen.
  • De huisregels van EFX blijven van kracht (Zaal 1) met de toevoeging dat voor regel 2 geldt dat ook de 2 personen (bezoekers) wordt verzocht 1,5 meter afstand tot elkaar in acht te nemen.
  • Bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius verzoeken wij u thuis te blijven.
  • En natuurlijk wordt iedereen vriendelijk maar dringend verzocht handen te wassen en te hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.

Het dienstenpakket van BRE/EFX is door de crisis niet gewijzigd. BRE/EFX volgt de ontwikkelingen nauwgezet en overlegt periodiek met haar leveranciers over onder meer toeleveringen of onderhanden werk.

Als na 20 mei de maatregelen worden aangepast dan zullen wij u hierover informeren.
Voor nu: blijf sterk en gezond!