Laatste verbinding van ‘oude’ switching platform

Na vele jaren trouwe dienst was het eindelijk zover: op 22 maart 2019 is de laatste actieve verbinding van het ‘oude’ switching platform verwijderd.

Zoals wellicht bekend draait inmiddels het nieuwe switching platform in zowel het LaPlace gebouw (oude locatie) als op de Prof.Dr.Dorgelolaan (nieuwe locatie). De technische mogelijkheden van de nieuwe switch zijn enorm. Zo is de toename aan keuzemogelijkheden van verbindingen een grote verbetering: een 10 Gbits verbinding behoort nu tot de standaard mogelijkheden.

Ethernet diensten EFX, Professor Doctor Dorgelolaan 40, Eindhoven