Krachtenbundeling Glasvezel Eindhoven en BRE-EFX

Per september 2021 is BRE-EFX de nieuwe eigenaar van Glasvezel Eindhoven B.V. (GVE). Was er het laatste jaar al sprake van een intensieve samenwerking, vanaf nu is het netwerk in eigendom van BRE-EFX. Hiermee is doorontwikkeling van het netwerk gewaarborgd en krijgen klanten toegang tot nieuwe dienstverlening. Met het samengaan van de twee bedrijven ontstaat één dekkend zakelijk breedbandnetwerk voor Eindhoven. De ondernemersverenigingen hebben destijds zonder commercieel belang Glasvezel Eindhoven gestart vanuit de gedachte dat glasvezel, vanwege het enorme belang, een nutsvoorziening zou moeten zijn. De hoofddoelstelling is niet winstoptimalisatie maar continuïteit en veiligheid zodat er een goede dienstverlening is voor elke klant. Aangezien dit ook geldt voor BRE ligt een samengaan met BRE-EFX voor de hand. Vandaar dat beide netwerkpartijen de handen ineen hebben geslagen en BRE-EFX de aandelen van de ondernemersverenigingen van de 5 betreffende bedrijventerreinen heeft overgenomen.

Technische vernieuwingen in 2022

Het glasvezelnetwerk van GVE, aangelegd op 5 bedrijventerreinen (De Hurk, GDC, Esp, Eindhoven Airport en Kapelbeemd) en StrijpT worden technisch en organisatorisch verbeterd. Zo worden in 2022 in het netwerk technische vernieuwingen doorgevoerd en wordt het dienstenportfolio uitgebreid, zodat de bedrijven de komende jaren verzekerd zijn van optimale connectiviteit. Ook worden processen efficiënt ingericht en worden nieuwe tools ontwikkeld om de partners beter te kunnen ondersteunen. De goede samenwerking met de ondernemersverenigingen van de 5 bedrijventerreinen wordt in de toekomst voortgezet.
Eindhoven