BRE-EFX is gecertificeerd voor ISO9001, ISO27001 én NEN7510

Het hele team van BRE-EFX is al langer overtuigd van het belang voor het behalen van certificeringen. Maar eerlijk is eerlijk, de verhuizing van het TU/e terrein naar de Professor Doctor Dorgelolaan slokte in 2019 al onze energie en inzet op. In 2020 hebben we vervolgens de schouders eronder gezet en met inzet en volharding van onder meer onze interne security officer, Haico Valkenburg, is hard gewerkt om de certificering rond te krijgen. Net niet meer in 2020, maar toch supertrots melden wij dat BRE-EFX per 21 januari 2021 gecertificeerd is voor:

  • ISO9001: Een certificaat dat de kwaliteit van het productieproces aangeeft, wat wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is te voldoen aan de eisen van de klant. ISO9001 wordt ook wel versimpeld weergegeven als: zeg wat je doet, doe wat je zegt en bewijs dat. Deze certificering geeft voor u als klant aan dat wij voortdurend oog hebben voor de behoeften, eisen en wensen van alle belanghebbenden in het telecom-ecosysteem waarin we met ons allen actief zijn.  
  • ISO27001: is een ISO-standaard voor informatiebeveiliging. De standaard geeft aan hoe de informatiebeveiliging procesmatig kan worden ingericht. Aan deze eisen voldoet BRE-EFX. Deze certificering geeft u als klant de zekerheid dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met alle type gegevens die worden uitgewisseld in het proces waarin we tezamen opereren.   
  • NEN7510: is een norm toegevoegd aan ISO27001, een speciaal voor de zorgsector in Nederland ontwikkelde norm voor informatiebeveiliging. Dit is meer dan ooit een actueel onderwerp waarin zorgvuldig werken en omgaan met gegevens en informatie centraal staat. BRE-EFX is als IT-partner van diverse zorgpartijen getoetst en geslaagd voor deze zorgnormering.   


Bovenal onderschrijven wij het achterliggende doel van de certificering, om ons continu te blijven verbeteren. Het behalen van de certificaten is dus pas het begin! Ieder jaar wordt getoetst of we de vooraf afgesproken stappen ook daadwerkelijk voorwaarts blijven maken, maar we toetsen tussentijds ook onszelf. Want wij vinden dit te belangrijk om enkel aan anderen over te laten. We zijn trots dat we de vertaalslag van de gedachte achter de normering naar onze dagelijkse werkzaamheden hebben gemaakt en blijven ons voortdurend samen met u ontwikkelen. 

BRE-EFX is gecertificeerd voor ISO9001, ISO27001 én NEN7510