Gelukkig voor de koude periode, eind 2018, zijn de geulen geografisch gescheiden gegraven en de kabels gelegd van de PoP naar de Meet-me room. Hiermee wordt redundantie gegarandeerd.